Jarkko Toivainen

23p. helmikuuta  2016 kuukausikokouksessa kuuntelimme OTM Jarkko Toivaista Keski-Suomen Muistiyhdistyksestä. Aiheena oli kovin ajankohtainen tulevaisuuteen varautuminen. Alla linkkeja tiedostoihin joista voi löytyä apuja miettiessä edunvalvonta- valtuutuksen laatimista. Paikalla oli mukavasti yleisöä ja ihmiset olivat aktiivisia kyselemään. Tuo viittamani tietokanta oli kaiketi Finlex (www.finlex.fi), joka sisältää Suomen lainsäädännön sekä tuomioistuinkäytäntöä ylimpien tuomioistuinten osalta kattavasti. Toki myös laki edunvalvontavaltuutuksesta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648)  löytyy kyseisestä palvelusta. Muutoin käyttämäni aineisto oli lähinnä niin sanottuja ensitietotilaisuuksia varten kirjoittamani luentorunko, jonka liitän oheen. Luennon loppupuolella kerroin myös tulevaisuuteen varautumisen oppaasta, joka julkaistiin toissapäivänä. Oppaan voi lukea netistä osoitteesta: http://netpaper.lonnberg.fi/muistiasiantuntijat/opas _oikeudelliseen_ennakointiin/ tai tilata paperiversiona Suomen Muistiasiantuntijat ry:ltä (www.muistiasiantuntijat.fi). Ystävällisin terveisin, Jarkko Toivainen (Hanketyöntekijä, OTM) p. 044-7311010